fizikalna terapija, aktivfizikal, Niš

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija predstavlja primenu raznih oblika energije (toplotne, mehaničke, zvučne i energije magnetnih polja) u cilju prevencije, lečenja i osposobljavanja.

Ima značajnu ulogu u lečenju pacijenata sa težim i lakšim povredama koje su posledica fizičke traume, u periodu postoperativnog oporavka pacijenta, kod stanja koja nastaju kao posledica moždanog udara, kao i kod poremećaja motornog razvoja kod dece.

Takođe, veoma važnu ulogu ima u preventivnom delovanju, kao sastavni deo trenažnog i takmičarskog procesa u sportu.

U okviru fizikalne terapije nudimo sledeću vrstu terapija: Elektroterapija (Interferentne struje, Elektrostimulacija, Elektroforeza, Ultrazvuk, Dijadinamične struje, TENS), Magnetna terapija, Ultrazvučna terapija, Fototerapija. Pored fizikalne terapije, centar za fizikalnu terapiju Aktiv Fizikal nudi usluge kineziterapijeusluge masaže i terapije i masaže mineralnim blatom. 

null

ELEKTOTERAPIJA

Interferentne struje, Elektrostimulacija, Elektroforeza, Dijadinamične struje, TENS terapija

null

MAGNETNA TERAPIJA

Magnetna terapija je vrsta terapije u oblasti fizikalne medicine koja korisiti magnete u cilju oporavka obolelog mesta.

null

ULTRAZVUČNA TERAPIJA

Ultrazvučna terapija i dijagnostika je oblast fizikalne terapije koja koristi ultrazvučnu energiju u cilju lečenja i rehabilitacije pacijenta.

null

FOTOTERAPIJA

Fototerapija je metoda u oblasti fizikalne terapije i estetske medicine koja koristi svetlost u svrhe lečenja i rehabilitacije ovakvih i sličnih stanja.