Kineziterapija

Šta je kineziterapija?

Kineziterapija (od grčkih reči kinesis – pokret, i therapeio – lečenje) predstavlja primenu pokreta u terapijske svrhe. Cilj kineziterapije, kao i drugih oblika fizikalne terapije, je da omogući skladno i bezbolno funkcionisanje organizma u celini. Kineziterapijom se povećava pokretljivost, snaga, koordinacija i izdržljivost kod pacijenata.

Kineziterapija se služi sistematizovanim pokretima, kako bi se sanirali problemi lokomotornog sistema u organizmu. Naročito je pogodna vrsta terapije za bol u leđima i vratu, deformitete kičmenog stuba kao što su lordoza i kifoza, reumatološke i neurološke probleme. Kineziterapija angažuje i druge sisteme u organizmu, kao što su kardiovaskularni, respiratorni, endokrini, i tako dalje. Pokret je lek za čitav organizam, te ove vežbe mogu blagotvorno uticati na veliki broj problema s kojima se pacijenti susreću.

Kineziterapija ili fizikalna terapija?

Kineziterapija je jedan od vidova fizikalne terapije. Od fizikalne terapije izdvaja se po tome što se za lečenje koristi pokret, dok se kod drugih oblika mogu koristiti električne struje, energija magnetnog polja, svetlostnih i ultrazvučnih talasa.
Za sprovođenje i uspešnost vežbi potreban je nadzor i stručna pomoć višeg fizioterapeuta. U Aktiv fizikal centru kineziterapija sprovodi se individualno, u zavisnosti od opšteg stanja organizma pacijenta.

Kome je namenjena kineziterapija?

Kineziterapija može da služi lečenju sledećih problema:

 • Reumatološki problemi: degenerativni i zapaljenski reumatizam, zglobni i vanzglobni reumatizam, artroze kuka i kolena, cervikalni i lumbalni sindrom, Cilj je da se smanji bol, očuva i poboljša funkcija kičmenog stuba i zglobova, kao i snaga mišića.
 • Ortopedski problemi, poput iščašenja i uganuća zglobova, problema sa meniskusom, preloma, tokom pre- i post-operativne rehabilitacije, kontraktura, za saniranje sportskih povreda. Cilj je da se ojača oslabljena muskulatura, poveća amplituda pokreta, smanji bol i vrati normalan hod.
 • Neurološki problemi, kao što su povrede kičmene moždine, stanja nakon moždanog udara, oštećenja perifernih nerava, polineuropatija.

Šta je cilj kineziterapije?

Terapijski efekti kineziterapije su:

 • Povećanje obima pokretljivosti u zglobovima
 • Povećanje mišićne snage i elastičnosti
 • Poboljšanje koordinacije i ravnoteže
 • Korekcija položaja tela i deformiteta
 • Smanjenje bola
 • Poboljšanje funkcije disajnih organa, nervnog sistema i organa za varenje
 • Stvaranje pravilne šeme pokreta i motoričke aktivnosti

Kineziterapija predstavlja primenu pokreta u terapijske svrhe. Za sprovođenje i uspešnost vežbi potreban je nadzor i stručna pomoć višeg fizioterapeuta.

U Aktiv fizikal centru kineziterapija sprovodi se individualno, u zavisnosti od opšteg stanja datog organizma.

kinezi terapija, Aktiv Fizikal, Niš

Kako se sprovodi kineziterapija?

Tokom prve posete pacijenta, terapeut određuje nivo mišićne snage (MMT test) i na osnovu toga određuje kakve i koje vežbe su neophodne u toku terapije. Terapeuti u Aktiv Fizikal centru fizikalne terapije rade s pacijentima individualno, jedan na jedan, kako bi se vežbe što bolje prilagodile i pomogle na pravi način.
MMT (eng. manual muscle test) je test prilikom kog terapeut manuelno ocenjuje snagu mišića ocenom od 0 do 5. Ovakva ocena dalje određuje koje vrste vežbi će se koristiti tokom kineziterapije.

Kineziterapijskom tretmanu (vežbama) pristupamo kroz nekoliko celina:

 • null

  Rehabilitacija kinezi terapijom

  • Ortopedskim problemima (iščašenja, uganuća zglobova, problemi sa meniskusom, prelomi, pre- i post-operativna rehabilitacija, sportske povrede…) sa ciljem da se ojača oslabljena muskulatura, poveća amplituda pokreta, smanji bol i vrati normalan hod
  • Neurološkim problemima (povrede kičmene moždine, stanja nakon moždanog udara, oštećenja perifernih nerava, polineuropatije)
  • Reumatološkim problemima (degenerativni i vanzglobni reumatizam, artroze kuka i kolena, cervikalni i lumbalni sindrom), sa ciljem da se smanji bol, očuva i poboljša funkcija kičmenog stuba i zglobova, kao i snaga mišića.

Vrste vežbi u kineziterapiji

Pasivne vežbe (MMT ocena 0 ili 1) – pasivne vežbe se primenjuju u slučajevima kada pacijent nije u mogućnosti da aktivira svoje mišiće, već vežbe sprovodi uz pomoć terapeuta koji pokreće zglobove bez aktiviranja mišića. Pasivne vežbe su najčešće neophodne kod osoba koje se oporavljaju od moždanog ili srčanog udara, kod onkoloških pacijenata ili drugih stanja kod kojih pacijent nije u mogućnost da samostalno pokreće određene mišiće.

Aktivno-potpomognute vežbe (MMT ocena 2) – ovakve vežbe se odabiraju kada pacijentu manjka fizičke snage da samostalno pokreće mišić, ili mu je smanjena amplituda pokreta. Fizioterapeut u takvim slučajevima pomaže pacijentu da izvede pokret do kraja i savlada silu zemljine teže.

Aktivne vežbe (MMT ocena 3) – aktivne vežbe izvodi pacijent samostalno, po preporuci i opisu terapeuta. U ovom slučaju, pacijent je sam u mogućnosti da savlada silu zemljine teže i izvede čitav pokret.

Aktivne vežbe s otporom (MMT ocena 4 ili 5) – cilj vežbi s otporom je povećanje mišićne snage. Fizioterapeut preporučuje način i vrstu izvođenja vežbi, i izvodi nadzor.

kinezi terapija

kinezi terapija

kinezi terapija

Pored kineziterapije, centar za fizikalnu terapiju Aktiv Fizikal nudi usluge elektroterapije, magnetne terapije, fototerapije,ultrazvučne terapije, usluge masaže i terapije i masaže mineralnim blatom.