Mineralno blato, AktivFizikal, Niš

MINERALNO BLATO

 

Mineralno blato predstavlja mešavinu prirode gline (95%) i organskih supstanci nastalih natapanjem algi i drugog mulja (6%). Mineralna blata se međusobom razliku po boji, mirisu, ukusu, fizičkim i hemijskim karakteristikama. Mogu da budu organskog (sadrži preko 10% organskih supstanci) i neogranskog porekla (vulkansko, mineralno blato). Mineralno, lekovito blato (peloid) se u vidu pakovanja i tretmana koristi u zdravstvene i kozmetičke svrhe.

Lekovita dejstva mineralnog blata i minerale vode poznati su još od davnina. Podaci pronađeni na papirusu starom 4000 godina pokazuje da su Egipćani koristili lekovito blato (lekoviti peloidi) kod opekotina, ginekoloških bolesti i problema sa zglobovima. Danas, upotreba lekovitog blata se proširila na različite oblasti prevencije, lečenja i terapije različitih oboljenja i bolesti.

Mineralno blato – nastanak i indikacije za lečenje

Mineralno blato nastaje tako što lekovite banjske termаlne vode iznose iz velike dubine nаjfiniji mulj koji je izuzetno bogаt rаdioаktivnim i mineralnim mаterijаmа i polažu ga u neposrednoj blizini banjskih izvorа. Na ovaj način se već hiljаdаmа godinа unazad nаtаpа tlo i zemljište i stvаrаju se nаslаge mineralnog blаtа. Ovakvo mineralno blаto sаdrži do nekoliko hiljаdа putа veću koncentrаciju elemenаtа i jedinjenjа nego što ih ima mineralna vodа. Lekovito blаto se sаstoji od sitnih i finih česticа koje omogućаvаju prisni kontаkt sa kožom i dаju snаžno terаpijsko dejstvo. Ovаj postupаk, pored termičkog, imа i hemijsko delovаnje nа kožu, i nа ceo orgаnizаm upijаnjem hemijskih sаstojаkа kroz kožu.

Mineralno blato

Zbog svojih svojstava, mineralno blato ima široku primenu u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji povreda skeletno-mišićnog sistema, kako u zdravstvene tako i u kozmetičke svrhe i u negovanju kože. Mineralno blаto se primenjuje rаznoliko: koristi se nа licu mesta, nose ga kućаmа, аli gа koriste i privаtne lekаrske ordinаcije baš kao i Centаr zа fizikalnu terapiju AKTIV FIZIKAL.  Iskustva pokazuju da lečenje mineralnim blatom tačije komponentom koja se zove peloid povećava se cirkulacija u krvi a samim tim i limfe, ubrzava metabolizam, utiče na rad limfnih žlezda, ima analgetički efekat i blagotvorno deluje na reumatske bolesti. Zbog toplote, povećava i elastičnost kože, otvara pora, te omogućava bolju apsorpciju minerala u organzam, kao i izvlačenje toksina iz organizma. Podstiče regeneraciju kože i dovodi do normalnog rada znojnih žlezda. Ima izražene antimikrobne i antiinflamatorne efekte.

Mineralno blato u terapiji i masaži

Mineralno, prirodno, lekovito blato nastaje kao rezultat složenih geo-hidroloških, hemijskih i bioloških procesa. Predstavlja mešavinu mineralne vode sa organskim supstancama i mineralima poput sulfata, cinka, magnezijuma i drugih. Proces pripreme mineralnog blata obuhvata proces vađenja iz nalazišta i deponovanja u plitkim bazenima zalivenim morskom ili mineralnom vodom, kako se ne bi isušili. Pre upotrebe mineralno blato se zagreva i meša sa vodom kkao bi dobilo potrebnu konzistenciju. U terapiji, lečenju i rehabilitaciji, mineralno blato se koristi u prirodnom stanju, kako se ne bi narušila njegova lekovita svojstva. Zbog svojih opštih i posebnih lekovihih svojstava, poput velikog toplotnog kapaciteta,male toplotne sprovodljivosti i drugih hemijskih osobenosti, mineralno blato ostvaruje višestruku dobrobit za organizam: apsorbuje toksine iz organizma, pospešuje cirkulaciju i metabolizam i deluje blagotvorno na koštano-mišićni sistem.

Mineralno blato može da se nanosi na celo telo ili na određene delove tela. U terapiji se koristi u vidu obloga ili kupki. Blato se stavlja na oboleli deo u vidu obloga debljine 1-2 cm, nakog čega se ispira vodom. U zavisnosti od oboljenja ili povrede, temperatura blata se prilagođava svakom pacijentu. U zavisnosti od temperature, razlikuje se terapija toplim ili hladnim mineralnim blatom.  U terapiji toplim blatom koristi se blato čije je temperatura oko 40-42C. Terapija hladnim blatom se najčešće koristi za ublažavanje bola i upala.

U privatnoj lekarskoj ordinaciji AKTIV FIZIKAL, mineralno blato se uspešno koristi u terapiji reumatizma (zapaljenski reumatizam, degenerativni reumatizam, ekstraartikularni reumatizam), reumatskih oboljenja i osteoporoze, psorijaze, lečenju hroničnih ginekoloških oboljenja, posttraumatska stanja, visokog krvnog pritiska i kožnih bolesti, sportskih povreda, proširenih vena i kožnih bolesti. Koristi se u tretmanima podmlađivanja kože i lečenja celulita.

Postupak upotrebe mineralnog blata – tretman lekovitim blatom

Nakon zakazanog pregleda, postavlja se plan terapije u skladu sa precizno postavljenom dijagnozom i kliničkom slikom, raspoloživim vremenom i drugim specifičnostima pacijenta. Planom terapije se definiše način primene lekovitog blata, kao i učestalost tretmana. Mesečni, odnosno nedeljni dolazak na terapiju uslovljen je ciljem terapije i specifičnostima povrede ili stanja organizma, a kako bi usledio što brži oporavak. Praksa je pokazala da se poboljšanja vide posle 3 do 4 uzastopna tretmana, iako se za potpuni oporavak preporučuje 10-12 tretmana u nizu nakon čega je potrebno napraviti pauzu. Trajanje jednog tretmana je 20 do 30 minuta. Kod kožnih bolesti, mineralnim blatom se premazuje celo telo, dok se kod obolelih delova tela nanosi u vidu obloge. Posle primene, pacijentima se preporučuje mirovanje. Po završenom terapijskom tretmanu, sledi kontrolni pregled.

Priprema za korišćenje mineralnog blata

Iako se mineralno blato može kupiti i kao pakovanje se može upotrebljavati kod kuće, terapija tretman mineralnim blatom u lekarskoj ordinaciji AKTIV FIZIKAL se sprovodi uz nadzor stručnih lica čime se garantuje sigurnost i bezbednost njegove upotrebe.

Terapija mineralnim blatom nema štetnih dejstva na organizam i kontraindikacije se veoma retko javljaju. Ipak u određenim stanjima organizma poput teške anemije ili infarkta, terapija mineralnim blatom se ne preporučuje. Zato u našoj lekarskoj ordinaciji, terapija mineralnim blatom počivaju na precizno postavljenoj dijagnozi i opštem stanju celokupnog organizma, uz kontinuirano praćenje procesa terapije i napretka pacijenta. Pored usluge terapije mineralnim blatom, centar za fizikalnu terapiju Aktiv Fizikal nudi usluge elektroterapije, magnetne terapije, ultrazvučne terapije, fototerapije, masaže i kineziterapija.